مطالب توسط بتکن

محمد صادق رازخواه مسئول هنرهای فردی کونگ فو توآ کشور شد

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان شیراز :طی حکمی از سوی موسی یحیایی رییس کونگ فو توا کشور محمد صادق راز خواه به سمت رییس هنرهای فردی کونگ فو توا کشور منصوب گردید در این حکم امده بنا به تجارب و تجربه شما در این زمینه به این سمت منصوب میشوید امید […]